Dirigenti křižovatek

Pavel Faus

 Víte s jistotou, jak se chovat na křižovatkách, i těch řízených policistou?


Dirigenti křižovatek

 Jedu si takhle z práce a na jedné velké křižovatce místo světel ručně řídí provoz dva policisté. Ten uprostřed křižovatky zdvihne ruku a postaví se zády k řidiči. Řidič se vzápětí rozjíždí a hned za ním vyráží další auto. Policista jen nechápavě kroutí hlavou. Jeho kolega v uniformě to nevydrží a nahlas vykřikuje: „Nauč se předpisy, pitomče!“ Řidič druhého auta se reakcí policistů ale lekne a zůstává stát uprostřed křižovatky, čímž zcela zastaví provoz…
Jiný příkladem naší „zblblosti“, za kterou mohou i přibývající kruhové objezdy, je nedávání přednosti zprava. Máme křižovatku, kde hlavní zatáčí doleva. Řidiči přijíždějící z vedlejší vpravo odmítají dávat přednost řidičům přijíždějícím z vedlejší z protisměru, tedy vpravo od nich. Křižovatka však není totéž co kruhový objezd! Řešení křižovatek má celkem jednoduché schéma. Stačí si uvědomit žebříček priorit. Na nejnižším stupínku jsou pravidla o přednosti zprava (postaru „pravidlo pravé ruky“) a ustanovení o odbočení vlevo.

Přednost zprava
Ta platí všude, kde ze značek nevyplývá, kdo má přednost. Mylný je názor, že existují pouze křižovatky s hlavními a vedlejšími. A hlavně tu neplatí, že ta širší silnice je automaticky hlavní. Přednost zprava může platit i na křižovatkách s vyznačením hlavní silnice!

gal_1_186.jpg

Odbočování
Stejně jednoduché je druhé pravidlo, ustanovení o odbočování vlevo: řidič odbočující vlevo musí dát přednost všem motorovým a nemotorovým vozidlům z protisměru a tramvajím v obou směrech, takže i těm za sebou. Na ty tramvaje zezadu pozor, je to podobné jako vlak, co metr délky, to asi tuna hmotnosti. Proti takové hmotě nemáme šanci a zastavit tramvaj chvilku trvá.

Hlavní a vedlejší
Více než pravidla jsou dopravní značky rozdělující silnice, které se protínají, nebo spojující silnici hlavní a vedlejší. Tam je to snadné, kdo má značku kosočtverce, jede, kdo trojúhelník, dává přednost. Místo trojúhelníku může být umístěna „buňka včelího plástu“ – stopka, potom je navíc nutné zastavit před příčnou plnou čarou souvislou a kde čára není, zastavíte na výhledu. To je místo, odkud dobře vidíte na obě strany, odkud mohou přijet ti, co mají přednost. Rád bych připomenul, že se tím rozumí mít kola v klidu. Nedávno mi vybodovaný řidič, který loudil po roce zpět řidičák, předvedl takové to skorozastavení a po mé výtce se ohradil: „Já jsem ale připozastavil!“ Co to je?! Po letitých zkušenostech s adepty řidičského umění vím, že se lze připo..., to funguje, ale připozastavit se opravdu nedá.

gal_2_186.jpg

Semafory
Ještě více než pravidla a značky jsou světelná znamení, kterým všichni říkáme semafory. Na nich jsou při řízení provozu na křižovatce použity tři barvy. Červená, na tu musíme stát, zelená, na tu jedeme a žlutá, na žlutou musí jedoucí řidič zastavit vozidlo před hranicí křižovatky a stojící se připravit k jízdě. Ano kolegové, žlutá! Žádná oranžová na semaforech není! Korunu tomu dal kamarád, který se vrátil z návštěvy Brna se složenkou na pokutu a se slovy: „Policajt tvrdil, že jsem jel na červenou a já mu povídám, ne ještě tam byla růžová!“

gal_3_186.jpg

Policista
Na samém vrcholu stojí řízení křižovatky policistou. V takovém případě neplatí pravidlo o přednosti zprava, značky ani semafory a policista je na křižovatce lokální bůh. Jeho pokyny jsou nade vše ostatní. Může se stát, že semafory svítí a přesto je tam ještě policista, potom pozor! Platí jeho pokyny. Stává se to při poruše semaforů nebo krátkodobě třeba při skončení sportovní akce anebo když dojde k enormní zátěži silnice z jednoho směru a časování semaforu neodpovídá momentální situaci.
Dříve než si vysvětlíme jednotlivé pokyny dávané policistou, zopakujme si prostná cvičení. Pravá ruka ztopořená vzhůru se nazývá vzpažená. Natažená ruka nebo obě ruce do boku se nazývají ruce upažené. Pozor, plete se to s rukama podél těla, ale ty jsou připažené! Ruka trčící vpřed před tělo je předpažená.

Pokyny
A nyní konkrétně. Policista je na místo činu – střed křižovatky – vysazen buď ze služebního vozu, nebo kráčí z chodníku se vztyčenou, vzpaženou pravou rukou. Tento pokyn je totéž jako žlutá na semaforu a pokud jedete, je vaší povinností zastavit před hranicí křižovatky.
Potom policista zvolí, která vozidla pojedou a která budou stát. Dá to najevo zaujmutím postoje a pokyny paží. Kdo jede k pravému nebo levému boku policisty, má signál „Volno“, stejně jako při svítící zelené na semaforu a může jet přímo, vpravo a při dodržení ustanovení o odbočování vlevo může odbočit doleva. Naopak řidiči, kteří směřují k policistovu čelu nebo k zádům (chcete-li, k týlu, to je ta část hlavy, hned naproti obličeje), mají signál „Stůj“, jako na svítící červenou na semaforu.
Před každou změnou volného směru zastaví policista všechna vozidla vztyčením pravé paže nebo předloktí pravé paže se směrovkou. Nemůže potrhle poskočit a stát jinak. Na chvíli je situace stejná, jako když svítí žlutá barva na semaforu, otočí se o 90?° a opět upaží obě paže, které může po chvíli připažit, svěsit. Tím změní uzavřený směr pro řidiče, kteří dosud stáli, na volný a naopak uzavře směr dosud volný. V obou uvedených případech jsou dvě strany křižovatky uzavřené a dvě volné.
Pokud se k policistovu levému boku nahromadí řidiči toužící odbočit vlevo, ale stále jim jezdí něco z protisměru, může je policista zvýhodnit. Na chvíli vztyčí pravou paži nebo její předloktí, tím všechny zastaví a potom dá stejnou ruku dopředu – předpaží. Tím zavřel třetí stranu křižovatky a jsme u tolik obávané „trojstranné uzávěry“. Pro řidiče přijíždějící k pravému boku signál znamená „Stůj“. Kdo přijíždí k zádům, má stále pokyn „Stůj“, nic se nezměnilo. Kdo jede k levému boku, má „Volno“ a může odbočit doleva, aniž by dával přednost protijedoucím vozidlům. Z protisměru jim nikdo jet nesmí – to je ta třetí strana, uzavřená dopředu nataženou, předpaženou paží. Řidiči přijíždějící k čelu policisty smí odbočovat jen vpravo, nemají s ostatními vozidly nic společného. Pozor na chodce, ti smějí přecházet jen za zády policisty.

Rychleji, rychleji
Policista může použít také signál pro zrychlení jízdy vodorovným kýváním paže přes střed těla, což je nezaměnitelné se signálem pro zpomalení jízdy, kýváním paže nahoru a dolů. Pokud uslyšíte píšťalku, honem se koukněte na policistu, něco se mu nelíbí a zdůrazňuje tím svoje pokyny.
Krom policisty může řídit provoz na křižovatce také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Strážník obecní policie může usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné kvůli obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Třeba když je na místě nehody dřív než policie.
Závěrem bych chtěl policistům na křižovatkách vyjádřit svůj obdiv. Přes letitou kariéru kaskadéra bych si do středu křižovatky nestoupnul!
 


Fotogalerie
PŘEHLED ČLÁNKŮ
Vražedné horko
ČMN 16/2018 - Petr Pour
Stěna smrti
ČMN 15/2018 - Petr Pour
Svůj vlastní PETbag
ČMN 14/2018 - Petr Pour
Sbal se a vypadni
ČMN 13/2018 - Petr Pour
Horko na Manu
ČMN 12/2018 - Petr Pour
Moto MXGP
ČMN 11/2018 - Petr Pour
O krizovkách
ČMN 10/2018 - Petr Pour
O živé historii
ČMN 9/2018 - Jan Rameš
Touha zvítězit...
ČMN 8/2018 - Petr Pour
Holografický zážitek
ČMN 7/2018 - Petr Pour
Díky, přátelé
ČMN 6/2018 - Petr Pour
Sezona začíná
ČMN 5/2018 - Petr Pour
Krásu nechceme
ČMN 4/2018 - Petr Pour
Likvidační Dakar
ČMN 3/2018 - Petr Pour
Spojuje Dakar?
ČMN 2/2018 - Petr Pour
Bomby na nový rok
ČMN 1/2018 - Petr Pour
S dvacítkou na krku
ČMN 26/2017 - Petr Pour
Nejkrásnější dárek
ČMN 25/2017 - Petr Pour
O budoucnosti
ČMN 24/2017 - Jan Rameš
Přetažený šrouby
ČMN 23/2017 - Petr Pour
 Dobrá volba
ČMN 22/2017 - Petr Pour
Nebe a Peklo
ČMN 21/2017 - Petr Pour
Táhni a srůstej
ČMN 20/2017 - Petr Pour
Do dodávky
ČMN 19/2017 - Petr Pour
Cestovat na motorce je radost i utrpení!
ČMN 18/2017 - David M. Bodlák
Hurá do dějin
ČMN 17/2017 - Petr Pour
Smutný úvod
ČMN 16/2017 - Petr Pour
Tunelem se nesvezem
ČMN 15/2017 - Petr Pour
Nepopulárně populární
ČMN 14/2017 - Petr Pour
A přece se točí
ČMN 13/2017 - Petr Pour
Další články »
© 1999 - 2024 Bikes Media s.r.o.
.