Soutěž o skútr Kymco Agility City+ 125


Pravidla spotřebitelské soutěže o skútr Kymco Agility City+ 125 a předplatné ČMN
(dále v textu jako „pravidla“)


Soutěž o skútr Kymco Agility City+ 125

1. Doba a místo konání soutěže
Soutěž proběhne od 3. 3. 2016 do 31. 5. 2016 (16:00 hodin) na území České republiky prostřednictvím titulu České motocyklové noviny (dále jen „ČMN“).

2. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Bikes Publishing, s.r.o., se sídlem Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČ: 25720163 (dále v textu jako „organizátor“).

gal_1_472.jpg

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži
Od vydání ČMN 5/2016 do ČMN 10/2016 včetně vyjde v každých ČMN část obrázku skútru. Kymco Agility City+ 125. Složený obrázek nalepte. Musí se jednat o originální výstřižky z ČMN, ne kopie. V ČMN 10/2015 pak navíc bude zveřejněna anketa a tipovací otázka.

gal_2_472.jpg

Obrázky budou vycházet pouze v tištěné podobě v ČMN. Hrací karta, do níž bude možné odpověď na tipovací otázku + z odpovědi připojené ankety zapisovat, vyjde ve vydání ČMN 10/2015. Složený obrázek a odpovědi na otázky doručte poštou nebo osobně do redakce ČMN: Bikes Publishing, Vrbova 19, 147 00 Praha 4.

Do soutěže bude zahrnuto podání doručené na adresu organizátora do 31. 5. 2016 do 16:00.

Výherce zveřejníme v ČMN 12/2016 (9. 6. 2016). Vyhrává 6 účastníků, kteří se nejvíce se přiblíží v tipovací otázce správné odpovědi. Při shodnosti odpovědí na tipovací otázku, rozhoduje dřívější datum doručení do redakce. Výherci budou o výhře informováni po vyhodnocení soutěže a zveřejněním jména ve vydání ČMN 12/2016.
Účastník soutěže je povinen zadat své úplné kontaktní údaje. Účastníci mohou soutěžit pouze jednou.

5. V soutěži se hraje o tyto výhry:
1. cena Kymco Agility City+ 125
2. cena roční předplatné ČMN
3. cena roční předplatné ČMN
4. cena roční předplatné ČMN
5. cena roční předplatné ČMN
6. cena roční předplatné ČMN

Výhry budou distribuovány nejpozději do 15 dnů po vyhlášení výsledků, a to na kontakty, které výherci zadají.

6. Nedoručení výhry
V případě nedoručení výhry je možné toto reklamovat e-mailem na cmn@cmn.cz. Reklamacemi se bude organizátor zabývat individuálně. Konečné rozhodnutí o nároku na cenu připadá organizátorovi po posouzení dodržení všech podmínek soutěže.

7. Ostatní
Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné jiné závazky a soutěžící nemají nárok na žádné jiné výhry od organizátora kromě výher uvedených v pravidlech této soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru cen byly splněny, nebo ne.

Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, nebo splnili jen částečně, podmínky stanovené pro výhru cen.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže svou účastí v soutěži, přičemž také souhlasí, že je bude v plné míře dodržovat. Účast ani výhry nemohou být vymáhány právní cestou ani nemohou být vypláceny v penězích. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Organizátor nezodpovídá za vlastnosti výher.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže nebo zrušit soutěž jako celek kdykoli bez udání důvodů nebo poskytnutí kompenzace.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři (v rozsahu tam stanoveném). Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoli písemně odvolat.

Účastí v soutěži účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoli odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů, zde organizátora.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

V Praze dne 3. 3. 2016
Organizátor Bikes Publishing, s.r.o., vydavatel ČMN


Fotogalerie
PŘEHLED ČLÁNKŮ
Vražedné horko
ČMN 16/2018 - Petr Pour
Stěna smrti
ČMN 15/2018 - Petr Pour
Svůj vlastní PETbag
ČMN 14/2018 - Petr Pour
Sbal se a vypadni
ČMN 13/2018 - Petr Pour
Horko na Manu
ČMN 12/2018 - Petr Pour
Moto MXGP
ČMN 11/2018 - Petr Pour
O krizovkách
ČMN 10/2018 - Petr Pour
O živé historii
ČMN 9/2018 - Jan Rameš
Touha zvítězit...
ČMN 8/2018 - Petr Pour
Holografický zážitek
ČMN 7/2018 - Petr Pour
Díky, přátelé
ČMN 6/2018 - Petr Pour
Sezona začíná
ČMN 5/2018 - Petr Pour
Krásu nechceme
ČMN 4/2018 - Petr Pour
Likvidační Dakar
ČMN 3/2018 - Petr Pour
Spojuje Dakar?
ČMN 2/2018 - Petr Pour
Bomby na nový rok
ČMN 1/2018 - Petr Pour
S dvacítkou na krku
ČMN 26/2017 - Petr Pour
Nejkrásnější dárek
ČMN 25/2017 - Petr Pour
O budoucnosti
ČMN 24/2017 - Jan Rameš
Přetažený šrouby
ČMN 23/2017 - Petr Pour
 Dobrá volba
ČMN 22/2017 - Petr Pour
Nebe a Peklo
ČMN 21/2017 - Petr Pour
Táhni a srůstej
ČMN 20/2017 - Petr Pour
Do dodávky
ČMN 19/2017 - Petr Pour
Cestovat na motorce je radost i utrpení!
ČMN 18/2017 - David M. Bodlák
Hurá do dějin
ČMN 17/2017 - Petr Pour
Smutný úvod
ČMN 16/2017 - Petr Pour
Tunelem se nesvezem
ČMN 15/2017 - Petr Pour
Nepopulárně populární
ČMN 14/2017 - Petr Pour
A přece se točí
ČMN 13/2017 - Petr Pour
Další články »
© 1999 - 2024 Bikes Media s.r.o.
.